TUĞRA Asansörlerin CE Belgelendirilmesi konusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği'nde 2292 Kimlik Numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

Yönetmelik Adı

Yönetmelik No

Kapsam

Asansör

2014/33/AB

EK IV - MODÜL B - AT TİP İNCELEMESİ

EK XI –  MODÜL E – ASANSÖRLER İÇİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ

EK X – MODÜL D – ASANSÖR İMALAT KALİTE GÜVENCESİ

EK XIII -  MODÜL H1 - ASANSÖRLER İÇİN TAM KALİTE GÜVENCESİ

EK V -     MODÜL G - BİRİM DOĞRULAMASI

EK VI -    MODÜL F – ASANSÖR SON MUAYENESİ

TUĞRA, bu 6 modül çerçevesinde 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamına giren;

a) Tüm Elektrikli Asansörler,
b) Tüm Hidrolik Asansörler için Ürün Belgelendirme ve CE İşaretlemesi Hizmeti sunmaktadır.


CE Uygunluk İşareti:Üreticinin, ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

Teknik dosya:Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı ifade eder.

Asansör Yönetmeliği:İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirten bir Yönetmeliktir.

Asansörlerde CE İşaretleme: “CE” uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE' baş harflerinden oluşmalıdır:

CE uygunluk işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki çizimde verilen oranlara uyulmalıdır. CE uygunluk işaretinin değişken biçimleri de aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu asgari boyut, küçük boyutlu güvenlik aksamları için göz ardı edilebilir. “CE" uygunluk işaretini müteakip, Asansör için (Tüm sistematik türleri için) işlemleri yapanlar TUĞRA kimlik numarası iliştirmelidir.