Agrega Nedir ? 

Agrega; doğal, yapay veya her iki cinste de  yoğun mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kınlmamış - kırılmamış, çakıl, taş gibi mineral malzemeler veya bu malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu, bir bağlayıcı ile  bağlandıkları zaman harç, asfalt veya beton  gibi sağlam maddeler meydana getiren karışımlardır.

Agregalar Nasıl Sınıflandırılır?

Agregalar iriliklerine göre 3 temel gruba ayrılır.

İri Agrega ( Çakıl ): Kırma taş, çakıl veya bunların karışımından elde edilen ve 4 mm çaplı eleğin üstünde kalan malzemelerdir.

İnce Agrega ( Kum ): Doğal kum, kırma kum veya bunların karışımından elde edilen 4 mm çaplı elekten alta geçen malzemelerdir

Karışık ( Tüvanan ) Agrega : Doğal agrega ocağından doğrudan doğruya elde edilen elenmiş ince ve iri agrega karışımıdır. 

 

Agregaların CE Belgelendirilmesi konusunda 305/2011 AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde atanmış olan TUĞRA (2292) agregaların tip testleri hizmetini de müşterilerine sunmaktadır.

 

Agrega için yayınlanmış olan ulusal ve uluslararası (TS / EN) standartlara göre deneyler şu şekildedir;

Tablo 5-I Agregalarında Organik Maddeler

Eriyik rengi

 

Organik madde

 

Agreganın durumu

 

Renksiz veya çok hafif sarı

 

Organik madde ya hiç yok veya çok az var

 

Yüksek kaliteli beton için kullanılmaya elverişli

 

Safran sarısı

 

Az miktarda var

 

Normal işlerde kullanılır

 

Belirli kırmızı

 

Var

 

Önemsiz işlerde kullanılır

 

Belirli kahverengi

 

Çok var

 

Kullanılmaz

 

 
Tablo4-I Los Angeles Deneyi

 

 
Elek göz boyutları

 

  A

 

 B

 

    C       

 

      D

 

40- 25 m/m arası %25      —       —       —
25- 20         » %25      —       —        —
20- 12,5      » %25  %50       —       —
12,5- 10      » %25  %50       —       —
10- 8           »   —    % 50       —
8- 5             »   —    % 50       —
5- 2,5          »   —       —   %100 
Agrega miktarı:  kg   5 4,55       3,3      2,5
Font küre adedi   12 11          8       7

 

 

TS EN 933-1:2012(EN) 
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini- Eleme metodu

 

TS EN 933-2 
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler kısım 2: Tane boyutu dağılım tayini-Deney elekleri, elek göz açıklıklarını anma büyüklükleri


TS EN 933-3 
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler bölüm 3: Tane şekli tayini yassılık endeksi


TS EN 933-4 
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 1: Tane şeklinin tayini - Şekil indisi

 

TS EN 933-5/A1
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Kısım 5: İri agregalarda ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin yüzdesinin tayini

 

TS EN 933-6/AC 
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler-Bölüm 6:Yüzey özelliklerinin değerlendirilmesi-Agregaların akış katsayısı


TS EN 933-7 
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Kısım 7: İri agregalarda kavkı içeriğinin tayini - Kavkı yüzdesi


TS EN 933-8 
Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 8: İnce tanelerin tayini- Kum eşdeğeri tayini

 

TS EN 991 
Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Önyapımlı bileşenlerin boyutlarının tayini

TS EN 1521 
Hafif agregalı gözenekli betonun eğilmede çekme dayınımının tayini


TS EN 1744-1:2009+A1 
Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler - Bölüm 1: Kimyasal analiz


TS EN 1744-3 

Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler


TS EN 1744-5 
Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Asitte çözünebilen klorür tuzlarının tayini


TS EN 1744-6 
Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler - Bölüm 6: Geri kazanılmış agrega özütünün çimento priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini


TS EN 1097-7 
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 7: Dolgunun tane yoğunluğu tayini - Piknometre yöntemi

 


TS EN 1744-8 
Agregaların kimyasal özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Belediye çöp yakma kazanının alt külündeki agregaların metal içeriğinin tespiti için sıralama deneyi (MIBA)

 

TS EN 1097-1:2011 
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (mikro- Deval)


TS EN 1097-2 
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler bölüm 2 : Parçalanma direncinin tayini için metotlar


TS EN 1097-3 
Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini
40,00 TL + %8 KDV

 

TS EN 1097-4 
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 4: Kuru sıkılaştırılmış dolgu (filler) malzemesinin boşluklarının tayini


TS EN 1097-5 
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Hava dolaşımlı etüvde kurutma ile su muhtevasının tayini


TS EN 1097-6 (İngilizce Metin) 
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler bölüm 6: Tane yoğunluğuve su emme oranının tayini

 

TS EN 1097-8   
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini


TS EN 1097-10 
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler-Bölüm 10: Su emme yüksekliğinin tayini


TS EN 1097-11   
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 11: Hafif agregaların sıkıştırılabilirliğinin ve sınırlı sıkıştırma dayanımının tayini


TS EN 1367-1 (İngilizce Metin) 
Agregaların ısıl ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini


TS EN 1367-2 
Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler bölüm 2: Magnezyum sülfat deneyi

 

TS EN 1367-3/AC 
Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler - bölüm 3: "sonnenbrand bazalt" için kaynatma deneyi 


TS EN 1367-5 
Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal şoka direncin tayini


TS EN 1367-6 
Agregaların ısıl ve yıpranma özellikleri için deneyler - Bölüm 6: Tuzun (NaCl) da bulunduğu ortamda donma ve çözülmeye direncin tayini