IP Koruma Sınıfı (Ingress Protection Rating)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu yani IEC tarafından yayınlanan,  cihazların (elektrikli veya mekanik) suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılığını gösteren bir koruma sınıfıdır. 

Genellikle IP ile beraber iki rakam kullanılır. (Ör. IP65) Birinci rakam katı cisimlere karşı koruma derecesini, ikinci rakam ise sıvı temasına karşı koruma derecesini gösterir.  

Katı Cisimler için Sınıflandırma şu şekildedir: (IPx.)

 

Seviye Nesne Büyüklüğüne Karşı Koruma Karşı Korumalı
0 Nesnelerin temas ve girişine karşı koruması yoktur.
1 >50 mm 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez
2 >12.5 mm 12.5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez
3 >2.5 mm 2.5 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez
4 >1 mm 1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez
5 Toza Dayanıklı Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez
6 Toz Geçirmez Toza karşı tam korumalıdır.

 

Sıvı Cisimler İçinse: (IP .X)

 

Seviye Karşı Korumalı Test edildi Detaylar
0 Korumasız
1 Düşey su damlalarına karşı koruma Düşey su damlaları cihaza zarar vermez Test Süresi: 10 Dakika

Yağan su değeri, 1 mm/dk

2 Cihazın gövdesi 15º’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı koruma Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15º’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez Test Süresi: 10 Dakika

Yağan su değeri, 3 mm/dk

3 İnce su damlacıkları serpintisine karşı koruma İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60º’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez Test Süresi: 5 Dakika

Su Hacmi: 0.7 lt/dk
Basınç: 80–100 kPa

4 Sıçrayan suya karşı koruma Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez. Test Süresi: 5 Dakika

Su Hacmi: 10 lt/dk
Basınç: 80–100 kPa

5 Fışkıran suya karşı koruma Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez Test Süresi: En az 15 Dakika

Su Hacmi: 12.5 lt/dk
Basınç: 3 m mesafeden 30 kPa

6 Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez Test Süresi: En az 3 Dakika

Su Hacmi: 100 lt/dk
Basınç: 3 m mesafeden 100 kPa

6K Artan basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı koruma Yüksek basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı her yönden dayanıklıdır. (12.5 mm hortum) Test Süresi: En az 3 Dakika

Su Hacmi: 75 lt/dk
Basınç: 3 m mesafeden 1000 kPa

7 Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m'ye kadar daldırma). Test Süresi: 30 Dakika

Cihazın alt kısmından en az 1 metre daldırıldı ve en azından cihazın üzerinden 15 cm ölçüldü

8 Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır. Test Süresi: Devamlı suyun içinde

Üretici tarafından belirlenen derinlik, genellikle 3 metre.

9k Yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine Yakın menzilli, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı dayanıklıdır.

 

X simgesi herhangi bir koruma olmadığını gösterir. Örneğin koruma sınıfı IP65 olan bir ürün;

IP 65:

IP 6.: Toz Geçirmez 

IP .5: Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez

anlamına gelmektedir.

 

İklimlendirme Testleri (Klimatik Testler)

İklimlendirme Testleri (Klimatik Testler) bir çok ürün grubuna uygulanmakta ve ürünün farklı sıckalık ve nem koşullarındaki çalışma performanslarını gözlemlemektedir.

İklimlendirme testleri aşağıdaki ürün ve ürün gruplarına uygulanabilmektedir; ürünler -35  derece ve + 120 derece aralğında farklı sıcaklıklarda ve nemlerde ara kontrollerle ölçülmektedir. Klimatik kabinler, %95'e kadar bağıl nem oluşturabilmektedir. 

- Aydınlatma armatürleri iklimlendirme testleri

_ Otomotiv parça (aksamları) için iklimlendirme testleri

-  Elektrikli aksamlar ve makinalar

-  Elektrik sayaçları, gaz sayaçları, su sayaçları için iklilemndirme testleri

 - Reklam panoları, aydınlatma levhaları için iklilemndirme teslteri

 - Elektrik panoları için iklimlendirme testleri

-  İşaretleme tabelaları için iklemndirme testleri

-  Trafik lambaları için iklimlendirme testleri

-  Dış ortam ısıtıcıları, soğutucuları için iklimlendirme testleri

-  Uydu alıcılar/verciler için iklimlendirme teslteri

 

Test talepleriniz ve ücretsiz teklif almak için bize ulaşabilirsiniz.