Portal Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi

Raylar üzerine yerleştirilen portal vinç en ağır yükleri bile kaldırabilirler.  Genellikle dört ayaklı olan portal vinçler elektrik motoru ile çalışmaktadır. Elektrik motorunun büyüklüğüne ve hızına göre farklı ağır yükleri kaldırabilirler. Portal vinç -35 derecedeki ortamlarda dahi çalışabilmektedirler. Portal vinçler inşaat sektöründe, sanayide, limanlarda, silolarda, büyük araç tamirhanelerinde kullanılmaktadırlar.

Portal vinçler kullanılan sektöre göre boyutları ve kaldırdığı ağırlıklar değişebilir. Çok ağır yükleri kaldırdıkları için bu vinçlerin onaylanmış kuruluşlar tarafından mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Kontrolleri yapılmayan portal vinçler belirli bir süre sonra mutlaka arıza verebilir. Bu durumda da mal ve can kaybı yaşanabilir. Sizde portal vinçleriniz için periyodik kontrol hizmeti almak istiyorsanız onaylanmış olan kuruluşumuza başvurarak en iyi hizmeti alabilirsiniz.

TUĞRA uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği portal vinç kontrollerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktine paralel olarak hazırlanmıştır.

Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME  B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

Portal Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzı ile kullanım koşullarına bağlı düzenli olarak birtakım kontrollerin devamlılığı esastır. Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da periyodik muayene ve kontrollerinin yaptırılması zorunluluk arz etmektedir.

"AKREDİTE bir A-Tipi Muayene Kuruluş olan TUĞRA, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Portal Vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın (Portal Vinç) test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya Portal Vinç için tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu Portal Vinç kontrolleri ulusal ve uluslararası Portal Vinç standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir."