Sera Gazı Doğrulama Hizmetleri

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın en büyük nedeni olarak gösterilen, sera gazları ve fosil yakıt tüketimi her geçen yıl hızla artmaktadır. Küresel ölçekte en büyük problemlerden biri olan ve atmosferdeki karbondioksit ve metan oranı artışı ile dünya yüzeyindeki sıcaklığın yükselmesine neden olan karbon salınımı ve sera etkisini, küresel anlamda azaltmak/sınırlamak amacıyla önlemler alınmıştır.

Sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik kapsamına giren işletmeler, yasal mevzuat ve ilgili standartlar çerçevesinde, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımını, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının hesaplanması, doğrulanması için tekili doğrulayıcı kuruluşlardan hizmet almalıdırlar.

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirmesi Tebliği gerekliliklerini yerine getirerek T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14.02.2017 tarihinde Doğrulayıcı Kuruluş yetkisi alan firmamız sektördeki tesislere hizmet vermeye başlamıştır.

Yetki Belgemiz için lütfen tıklayınız;

Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi Kapsamlarımız aşağıdaki gibidir;

  • Fosil Yakıtların Yakılması (Kapsam 1)
  • Petrol Rafinasyonu (Kapsam 2)
  • Kok Üretimi ve Metal Sanayi (Kapsam 3 ve 4)
  • Birincil Alüminyum Üretimi
  • Mineral Sanayi (Kapsam 6)
  • Selüloz ve Kağıt-Karton Sanayi (Kapsam 7)

TUĞRA olarak, kendi bünyemizde kurduğumuz bağımsız Sera Gazı Doğrulama Departmanı ile bu kapsamdaki tesislere, Sera Gazı Baş Doğrulayıcı, Doğrulayıcı ve Teknik Uzmanlarımız ile birlikte, profesyonel ve tarafsız doğrulama hizmetleri sunmaktayız.