Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi

Transpalet, caraskal, manlift, istif makinası, asansör gibi belirli yükler altında çalışan makinalar, kullanma koşulları bakımından devamlı gözetim altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır.

Günümüzde vinç ve aksesuarlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok s üzücü kazalar yaşanmaktadır. Vinçlerin periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşull gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Tuğra uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği vinç muayeneler ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Vinçlerin güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve koruyucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en önemli elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durumun gözlenmesi durumunda, gerekli tedbirler alınmalıdır. Planlı ve koruma amaçlı yapılan bakım, halat oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Vinç Kontrolleri kapsamında; TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, ISO 8566-5, TS ISO 12480-1 standartlarında edilen ve belirtilen kriterlere uygun vinç kontrolleri yapılmaktadır.